Region / City State: Edo Period - Keio Era
Knowledge Base